Pilot projekt Cvjetne livade

Pilot projekt Cvjetne livade

06.07.2024.

Očuvajmo zelene površine i unaprijedimo kvalitetu života naših građana!

Gradski travnjaci staništa su siromašna nutrijentima u tlu, a učestalom košnjom zagrijavaju se i isušuju. Odabrani travnjaci postali su Cvjetne livade odnosno staništa za oprašivače koji su izuzetno važni za očuvanje bioraznolikosti, a na brojnost njihove populacije negativno utječe urbana sredina i klimatske promjene.
Cvjetne livade smještene su na devet lokacija u šest gradskih četvrti Grada Zagreba, na kojima će se provoditi tzv. odgođeni režim košnje u odnosu na režim košnje ostalih javnih zelenih površina u gradu.
Cvjetne livade mogu biti kratke cvatnje ili duge cvatnje ovisno o fondu biljnih svojti koje na njima rastu i frenkvenciji kojom se te livade kose. Livade kratke cvatnje održavaju se s tri otkosa godišnje, dok se livade duge cvatnje održavaju s dva otkosa godišnje. Na livadama kratke cvatnje nikada neće cvasti svojte kojima treba vremenski interval za cvatnju dulji od vremenskog intervala košnje, dok će se na livadi duge cvatnje razvijati sukcesivno i biljke kojima treba manji vremenski interval da dosegnu cvatnju, ali i one kojima za taj proces treba dulji interval.
Na pet lokacija su livade kratke cvatnje, a na četiri su livade duge cvatnje.

Livade kratke cvatnje: 

  1. Livada uz ulicu Rebar ispred dječjeg vrtića DV Mali princ i ambulante Kozjak (Gradska četvrt Maksimir) 
  2. Livada na uglu Turopoljske ulice i Borongajske ceste (Gradska četvrt Peščenica-Žitnjak)
  3. Livada uz ulicu Srednjaci i 1. Loparska ulica - travnjak uz šetnicu (Gradska četvrt Trešnjevka - jug)
  4. Livada kod bolnice Sveti Ivan uz šetnicu (Gradska četvrt Stenjevec)
  5. Livada uz Grintavečku ulicu (Gradska četvrt Podsused - Vrapče) 

Livade duge cvatnje:

  1. Livada južno od NK Zagreb uz Savski nasip (Gradska četvrt Trnje)
  2. Livada na Dobrom dolu (Gradska četvrt Maksimir)
  3. Livada uz potok Črnomerec na Gredicama (Gradska četvrt Trešnjevka - jug)
  4. Livada južno odTituš Brezovački (Gradska četvrt Stenjevec)

Vjerujemo da će se uspostavom Cvjetnih livada podići svijest građana o važnosti travnjaka u urbanoj sredini.