aktivnosti grada zagreba

Kliknite četvrt na interaktivnoj karti

aktivnosti grada zagreba

Odaberite četvrt:

Aktivnosti Grada Zagreba

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Premještaj stambenog kontejnera za potrebe građana stradalih u potresu sa lokacije Markuševečki Popovec 109 na lokaciju Markuševečki Popovec k.br. 126Lokacija Markuševečki Popovec 109 na lokaciju Markuševečki Popovec k.br. 1262.500,00 knu tijekuDETALJNO
Asfaltiranje kolnika i zamjena betonskih kanalica (rigola)Sjeničarska ulica-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaŠafranišče-u tijekuDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaGračani-u tijekuDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaPodrebernica-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaFruščinje-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaMarkuševečka Trnava-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika i zacjevljenje jarakaUlica Marije Sniježne-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje parkiralištaMeđašna ulica168.340,50 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaKljučarići259.296,95 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaMarkuševečka Dubrava-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaLoborinci108.165,50 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika i postava betonskih kanalica (rigola)Šušnjevec222.710,02 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika Ulica Ferde Livadića-u tijekuDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaKesten brijeg-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje javnoprometne površine i zamjena betonskih kanalica (rigola)Trg Otokara Keršovanija kbr. 13-1781.135,92 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje nogostupaUlica Aleksandra Hondla109.013,30 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje Petrovaradinske Petrovaradinska605.049,89 knprovedenoDETALJNO
uređenje ulicePosedarska ulice-provedenoDETALJNO
uređenje uliceulica Dupci-provedenoDETALJNO