Granice područja gradskih četvrti

Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)