Vijeće Gradske četvrti
Gradske četvrti

Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trnje (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
 
Izabranim članicama Vijeća Katarini Milković (Stranka rada i solidarnosti) i Sandri Švaljek (NLSŠ - HSLS) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Rudolf Pristovnik i Hano Uzeirbegović.
 
Članovi Vijeća su:
 

 • MATO BARTOLUCI, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 
 • VEDRAN MIHELČIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • ISMAR AVDAGIĆ
  SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 
 • VLADIMIR DIMIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • ALMASA FILIPOVIĆ
  SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 
 • IVA IVŠIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • KREŠIMIR KONČIĆ
  NLSŠ - HSLS
 
 • ŠIME KOVAČ
  HDZ
 
 • PERO KOVAČEVIĆ
  Lista grupe birača nositelja liste Pere Kovačevića
 
 • MLADEN PERICA
  SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 
 • NENAD PREDOVAN
  Stranka rada i solidarnosti
 
 • RUDOLF PRISTOVNIK
  Stranka rada i solidarnosti
 
 • ZLATKO RIBARIĆ
  SDP – HNS – Laburisti – HSS – Naprijed Hrvatska!
 
 • SREĆKO ŠUK
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • HANO UZEIRBEGOVIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS