Vijeće Gradske četvrti
Gradske četvrti

Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trnje (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Dana 02.srpnja 2021. počinje mirovanje mandata članu Lovri Markoviću, a od 03. srpnja 2021., s obnašanjem dužnosti zamjenika člana Vijeća započinje Davor Bilić.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
 
 
Članovi Vijeća su:
 

 • GORAN ĐULIĆ, predsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad 
 • PETRA BUŠELIĆ, potpredsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad 
 • DAVOR BILIĆ - MOST
 • PETAR ANIĆ BOŽIĆ - DP - Zelena lista
 • MATO BARTOLUCI - 365 Stranka rada i solidarnosti
 • VLADIMIR DIMIĆMožemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad 
 • ALMASA FILIPOVIĆ - SDP
 • ZVONIMIR GLAVAŠ Možemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad 
 • ŠIME KOVAČ - HDZ - HSLS - HSU
 • VIKTOR KOZARMožemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • VESNA KUŠANIĆMožemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • FRANA LAĆA - Možemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • VEDRAN MIHELČIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • MLADEN PERICA - SDP
 • MARIJA PRŠAMožemo! - Zagreb je naš! - Zelena alternativa- ORaH - Za grad