Ulice i trgovi
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Aleja Vlade Antolića (cijela)   2-6 Cvjetno naselje
Avenija Marina Držića (dio) 1-27   Kanal
Avenija Marina Držića (dio)   4-46 "Marin Držić"
Avenija Marina Držića (dio) 31-39   Sigečica
Avenija Marina Držića (dio)   64-108 Trnjanska Savica
Bednjanska ulica (cijela) 13-23/1 2-24 Martinovka
Blatnička ulica (cijela) 3-15 4 Staro Trnje
Bosutska ulica (cijela) 3-33 4-32 Trnje
Breznička I. (cijela) 1-35   "Marin Držić"
Breznička II. (cijela)   2-28 "Marin Držić"
Brijunska ulica (cijela) 1-9 2-6 Sigečica
Crni put (cijela) 17-19   "Marin Držić"
Cvjetna cesta (dio) 17, 21A   Cvjetno naselje
Cvjetna cesta (dio) 1-15, 19-21   Savski kuti
Cvjetno naselje I. (cijela) 5-25 6-12 Cvjetno naselje
Cvjetno naselje II. (cijela) 3-25 6-26 Cvjetno naselje
Cvjetno naselje III. (cijela) 3-25 2-26 Cvjetno naselje
Cvjetno naselje IV. (cijela) 1-33 4-26 Cvjetno naselje
Čazmanska ulica (cijela)   2-8 Miramare
Čiovska ulica (cijela) 27-33/1   Sigečica
Dobranska ulica (cijela) 1-27 2-24 Martinovka
Drinska ulica (cijela) 5-39 2-30 Staro Trnje
Drinjačka ulica (cijela)   14-16B Staro Trnje
Dubravkin trg (cijela) 1-15 2-14 Kanal
Fojnička ulica (cijela) 15-35/1 4-42 Staro Trnje
Gacka ulica (cijela) 7-27 8-18 Miramare
Galovačka ulica (cijela) 13-17   Martinovka
Gruška ulica (cijela)   2-22 Trnjanska Savica
Hvarska ulica (cijela) 1-15D 2-10 Sigečica
Jankovačka ulica (cijela) 9-37 10-42 Trnje
Japranska ulica (cijela) 1A-17 2-18 Miramare
Jelaspoljska ulica (cijela) 1-15 2-16 Trnje
Karašička ulica (cijela) 25-35 4-42 Trnje
Kninski trg (cijela) 1-17 4-18 Vrbik
Koranska ulica (cijela) 1A-7/1 2-34 Martinovka
Korčulanska ulica (cijela) 1-3F 2-12 Sigečica
Kornatska ulica (cijela) 1-3 2-34 Sigečica
Koturaška cesta (cijela) 1-75 2 Martinovka
Krbavska ulica (cijela) 9-13 10-14 Miramare
Krčka ulica (cijela) 1-3 16-30 Miramare
Krivajska ulica (cijela) 1-33A 2-38 Trnje
Križna cesta (cijela) 5-17/2 2-16A Staro Trnje
Kruge (dio) 3-45   "Marin Držić"
Kruge (dio)   80-80A Staro Trnje
Kruge (dio)   4-64 Trnje
Kupska ulica (cijela) 1-21 2-4A Martinovka
Lastovska ulica (cijela) 1-25 2-42 Trnjanska Savica
Lička ulica (cijela) 1-45 2-40 Miramare
Lomnička ulica (cijela) 1-25 2-22B Savski kuti
Lopudska ulica (cijela) 1-11 2A-18 Sigečica
Miljackina ulica (cijela)   42-44A Trnjanska Savica
Miramarska cesta (dio) 125 132-134 Cvjetno naselje
Miramarska cesta (dio) 1-25 2-22 Martinovka
Miramarska cesta (dio) 81-111 22A-100 Miramare
Miramarski podvožnjak (dio) 3-15 2-4 Martinovka
Mljetska ulica (cijela)   10 Sigečica
Mrežnička ulica (cijela) 3-31 2-22 Martinovka
Murterska ulica (cijela) 15-43 6-34 Sigečica
Nalješkovićeva ulica (cijela) 1-55 4 "Marin Držić"
Novska ulica (cijela)   2-36 Staro Trnje
Njivice (cijela) 1-29 4B-28 "Marin Držić"
Njivice I. (cijela) 7A-19B 2-20 "Marin Držić"
Njivice II. (cijela) 3-27 6-28 "Marin Držić"
Njivice III. (cijela) 1-25   "Marin Držić"
Njivice IV. (cijela) 3-21 4-22 "Marin Držić"
Njivice V. (cijela) 1-17 4-20 "Marin Držić"
Njivice VI. (cijela) 7-19   "Marin Držić"
Obala dr. Savke Dabčević Kučar
(dio - bez kbr)
    Cvjetno naselje
Obala dr. Savke Dabčević Kučar
(dio - bez kbr)
    Veslačko naselje
Obala trnjanskih branitelja
(dio - bez kbr)
    Staro Trnje
Obala trnjanskih branitelja
(dio - bez kbr)
    Trnjanska Savica
Odranska ulica (dio)   12-16 Cvjetno naselje
Odranska ulica (dio) 1-9 2-12 Savski kuti
Olipska ulica (cijela) 7-27   Sigečica
Orljavička ulica (cijela) 3-19   Trnje
Palić (cijela) 41-79 42-78 "Marin Držić"
Palić mali (cijela - bez kbr)     "Marin Držić"
Park 148. brigade Hrvatske vojske (cijela - bez kbr)     Sigečica
Park Adolfa Mošinskog
(cijela - bez kbr)
    Martinovka
Park Ivana Prebega     Trnje
Park mira i prijateljstva (cijela - bez kbr)     Martinovka
Park Stjepana Srkulja (cijela - bez kbr)     Martinovka
Paromlinska cesta (dio) 101-115 148-148A/1 Cvjetno naselje
Paromlinska cesta (dio) 5-23 2-2A Martinovka
Paromlinska cesta (dio) 47-89 70-104 Miramare
Paška ulica (cijela) 3-37B 2-14B Sigečica
Pašmanska ulica (cijela) 3-37 2-42 Sigečica
Pelješka ulica (cijela) 3-13 4-6/1 Sigečica
Pile I. (cijela) 1-23 2 "Marin Držić"
Pile II. (cijela) 1-35 4-46 "Marin Držić"
Pile III. (cijela) 7-35 2-58 "Marin Držić"
Plitvička ulica (cijela) 1-15 4-34 Martinovka
Plivska ulica (cijela) 11-31   Miramare
Poljička ulica (cijela) 1-49 4-12 Cvjetnica
Pračanska I. (cijela) 1-7 2 Staro Trnje
Pračanska II. (cijela) 1-29 2-6A Staro Trnje
Prisavlje (dio) 3 4-14 Cvjetno naselje
Prisavlje (dio)   20-22 Trnjanska Savica
Prisavlje (dio)   2A Veslačko naselje
Prudi (dio) 5-27 10-34A Cvjetno naselje
Prudi (dio)   2 Staro Trnje
Prudi II. (cijela) 5-11 10-14 Cvjetno naselje
Prudi IV. (dio) 7-11 4-14 Cvjetno naselje
Radnička cesta (dio) 1-49 10-54 Kanal
Radnička cesta (dio) 51-75 80-82 Sigečica
Radonjska ulica (cijela) 5-15 4-26 Martinovka
Radučka ulica (cijela) 15-19 10-12 Miramare
Ramska ulica (cijela) 1-5   Miramare
Rapska ulica (cijela) 1-69 2-46B Sigečica
Rugvička ulica (cijela) 1-19   Savski kuti
Rujnička ulica (cijela) 1-31 4 Trnje
Savska cesta (dio) 41-107/5   Cvjetnica
Savska cesta (dio) 39-39/1   Martinovka
Savska cesta (dio) 127-147/2   Savski kuti
Savska cesta (dio) 153-193   Veslačko naselje
Slavonska avenija (dio - bez kbr)     "Marin Držić"
Slavonska avenija (dio)   6-6A Cvjetno naselje
Slavonska avenija (dio)   2-4 Savski kuti
Slavonska avenija (dio) 1-3C   Sigečica
Slimska ulica (cijela) 1-13 6-12 Staro Trnje
Sprečka ulica (cijela) 1-33A 2-32/2 Trnje
Starotrnjanska ulica (cijela) 3-79 2A-64 Staro Trnje
Strojarska cesta (dio)   2-32 "Marin Držić"
Strojarska cesta (dio) 11-19/1   Martinovka
Stupnička ulica (cijela)   2-20 Savski kuti
Supilova ulica (cijela) 1-23/1 4-36 Kanal
Sutlanska ulica (cijela) 1-9   Martinovka
Šetalište Jurija Gagarina (dio)   10 Cvjetnica
Šipanska ulica (cijela) 17-23 16-22 Sigečica
Šoltanska ulica (cijela) 3-21 6-18 Sigečica
Šumetlička ulica (cijela) 7-41   Trnje
Trg kardinala Franje Šepera (cijela) 1-9 2-8 Trnje
Trg Luke Botića (cijela) 1-5/1 2-6 Kanal
Trg Stjepana Radića (cijela) 1-3 4 Martinovka
Trnjanska cesta (dio) 1-11F   Martinovka
Trnjanska cesta (dio) 87-117 108-140A Staro Trnje
Trnjanska cesta (dio) 21-65 36-90A Trnje
Trnjanska Savica (cijela)   8-10 Trnjanska Savica
Trnjanska struga (cijela) 25-27 2-34 Cvjetno naselje
Trnjanska struga I. (cijela) 3-17 2-4A Cvjetno naselje
Trnjanska struga II. (cijela) 9-13 10 Cvjetno naselje
Trnjanska struga V. (cijela)   8-12 Cvjetno naselje
Trnjanska struga VI. (cijela) 13-13A 12-18 Cvjetno naselje
Trnjanske ledine II. (cijela) 1 16-30 Cvjetno naselje
Trnjanske ledine III. (cijela) 1A-23/1 4-30 Cvjetno naselje
Trnjanske ledine IV. (cijela) 1-3A 6-16 Cvjetno naselje
Trnjanske ledine V. (cijela) 1-5 2-2A Cvjetno naselje
Trnjanske ledine VI. (cijela)   2-14/1 Cvjetno naselje
Trnjanski nasip (cijela) 17-99D 38-58 Staro Trnje
Trnjanski nasip I. (cijela) 3-15/2 2-20 Staro Trnje
Trnjanski nasip II. (cijela)   2-20 Staro Trnje
Trnjanski nasip III. (cijela) 3-13   Staro Trnje
Trnjanski nasip IV. (cijela) 1-25/1 2-20 Staro Trnje
Trnjanski nasip V. (cijela) 1-25A 2-30 Staro Trnje
Trnjanski zavoj I. (cijela) 1-11   Trnje
Trnjanski zavoj II. (dio)   22 Miramare
Trnjanski zavoj II. (dio)   4 Trnje
Trnjanski zavoj III. (cijela)   18-26 Miramare
Trnjanski zavoj IV. (dio) 19-31 22-30 Miramare
Trnjanski zavoj IV. (dio) 1 2 Trnje
Ugljanska ulica (cijela) 1A-29 4-30 Sigečica
Ukrinska ulica (cijela) 1-27 4-30/1 Trnje
Ulica Albe Vidakovića (cijela) 3-19 4-28 Staro Trnje
Ulica Alexandera von Humboldta (cijela)   4-16 Vrbik
Ulica Andrije Čubranovića (cijela) 1-5 2-6 Kanal
Ulica Blaža Lorkovića (cijela) 1-3 2-4 Staro Trnje
Ulica Cvijete Zuzorić (cijela) 1-55   "Marin Držić"
Ulica Dinka Ranjine (cijela) 1-5/1   Kanal
Ulica Dragice Hotko (cijela) 1-7 2-6 Staro Trnje
Ulica Eugena Podaubskoga (cijela) 1 4-6 Kanal
Ulica Fausta Vrančića (cijela) 1-9 2-8 Vrbik
Ulica Frana Bošnjakovića (cijela) 1-7 2-8 Vrbik
Ulica Frana Folnegovića (cijela) 1-5 6-12 Sigečica
Ulica Gaje Alage (cijela) 1-7 2-8 Vrbik
Ulica grada Vukovara (dio)   52A-54 Cvjetnica
Ulica grada Vukovara (dio) 241-271   Kanal
Ulica grada Vukovara (dio) 235-239A/3 220-240 "Marin Držić"
Ulica grada Vukovara (dio) 33-229   Martinovka
Ulica grada Vukovara (dio)   68-78 Miramare
Ulica grada Vukovara (dio)   242-282 Sigečica
Ulica grada Vukovara (dio)   84-86 Trnje
Ulica grada Vukovara (dio)   56-64 Vrbik
Ulica Hrvatske bratske zajednice (dio)   4-6 Miramare
Ulica Ivana Bunića Vučića (cijela) 7-29 2-28 Kanal
Ulica Ivana Lučića (dio) 1-5   Miramare
Ulica Ivana Lučića (dio)   2-12 Vrbik
Ulica Ivana Metelka (cijela) 1-7 2-6 Staro Trnje
Ulica Ivana Stožira (cijela) 1-7 2-8 Vrbik
Ulica Ivana Zahara (cijela) 1-13   Kanal
Ulica Ive Hergešića (cijela) 1-21 2-8 Staro Trnje
Ulica Josipa Andreisa (cijela) 3-17A 2-14 Staro Trnje
Ulica Josipa Andrića (cijela) 5-21 4-18 Staro Trnje
Ulica Josipa Kotnika   2-12 Cvjetno naselje
Ulica Josipa Marohnića (cijela) 1-5 4-14 Cvjetno naselje
Ulica Lavoslava Ružičke (dio) 1-5 2-66 Vrbik
Ulica Ljerke Šram (cijela)   2-22 Trnjanska Savica
Ulica Ljubomira Marakovića (cijela) 3-7 4-18 Trnje
Ulica Mate Ujevića (cijela) 3-9 2-10 Staro Trnje
Ulica Mavra Vetranića (cijela) 1-5 2-6 Kanal
Ulica Meda Pucića (cijela) 1-7 4-8 Kanal
Ulica Paule i Većeslava Pavleka Miškine (cijela - bez kbr)     Vrbik
Ulica Pere Budmanija (cijela) 1-11 4-14 Kanal
Ulica Petra Grgeca (cijela) 5-47/1 4 Trnje
Ulica Petra Hektorovića (cijela)   2 Kanal
Ulica Petra Sorkočevića (cijela) 3-11 4-10/1 Kanal
Ulica Petra Zoranića (cijela)   8-10 Kanal
Ulica Spiridiona Brusine (cijela) 1-5 4 Kanal
Ulica Stjepana Mihalića (cijela) 1-9 2-2A Staro Trnje
Ulica Šiška Menčetića (cijela) 1-21 2-30 Kanal
Ulica Veselka Tenžere (cijela) 1-15   Cvjetnica
Ulica Vinka Jeđuta (cijela) 1-19 2-18 Staro Trnje
Ulica Vjekoslava Heinzela (dio)   58-70A Kanal
Ulica Vjekoslava Heinzela (dio)   78-98 Sigečica
Ulica Vladimira Preloga (cijela) 5-13   Miramare
Ulica Vladimira Ruždjaka (dio)   2, 2B-22 Staro Trnje
Ulica Vladimira Ruždjaka (dio) 7-39 2A Trnjanska Savica
Ulica Zinke Kunc (cijela) 1-9 2-4 Trnjanska Savica
Ulica Zvonimira Rogoza (cijela) 1-7 2-20 Trnjanska Savica
Unačka ulica (cijela) 1-5 4-12A Miramare
Unska ulica (cijela) 1-3 2-6 Martinovka
Usorska I. (cijela) 1-13 2-14 Staro Trnje
Usorska II. (cijela) 3-9 2-12 Staro Trnje
Usorska III. (cijela) 1-7 2-8 Staro Trnje
Usorska ulica (cijela) 33-61 10-54 Staro Trnje
Veslačka ulica (cijela) 1-27 2-26A Veslačko naselje
Vranovina (cijela) 5-35D 18-30 "Marin Držić"
Vranovinski ogranak I. (cijela) 1-11/1 2-6 "Marin Držić"
Vranovinski ogranak II. (cijela) 1-7   "Marin Držić"
Vrbanjska ulica (cijela) 1-3 2-4/1 Trnje
Vrbaska ulica (cijela)   12-28 Miramare
Vrbik (cijela) 1-37B 2-42 Vrbik
Vrbik I. (cijela) 5   Vrbik
Vrbik II. (cijela) 1-3 4-14 Vrbik
Vrbik III. (cijela) 7-17 2-10 Vrbik
Vrbik IV. (cijela) 3-9 2-6 Vrbik
Vrbik V. (cijela) 3-7   Vrbik
Vrbik VI. (cijela) 1-13 2-16 Vrbik
Vrbik X. (cijela) 7 2-24 Vrbik
Vrbik XI. (cijela) 3-17   Vrbik
Vrbik XII. (cijela) 1-5 4-14 Vrbik
Vrbik XIII. (cijela) 1-5 2 Vrbik
Vrtić I. (cijela) 1-19 2-16 Kanal
Vrtić II. (cijela)   2-20 Kanal
Vučanska ulica (cijela) 1-1A 2-20 Trnje
Zavrtnica (dio) 17-21 18-36 Kanal
Zeleni trg (cijela) 1-7 2-8 Cvjetnica
Zelinska ulica (cijela) 1-7 2-4 Martinovka
Zlarinska ulica (cijela) 3 8-36 Sigečica
Zlatarićev prilaz (cijela - bez kbr)     "Marin Držić"
Zmajanska ulica (cijela) 1-41 2-36 Sigečica
Zrmanjska ulica (cijela) 17-19 8-18/1 Miramare
Zrmanjski ogranak (cijela)   2-10 Miramare