Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Trnje u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trnje u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/21, 10/21, 13/21, 22/21, 26/21)