Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Trnje u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trnje u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/21)