Osnovni podaci

Sjedište
Područni ured Gradske uprave Trnje,
Ulica grada Vukovara 56a, 10000 Zagreb;
Privremeno sjedište: 
Mjesni odbor Vrbik, Ulica Lavoslava Ružičke 26
telefon: 410 7350;
telefaks: 610 09 91;
e-mail: trnje@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća južni dio središnjeg prostora grada Zagreba. Na sjeveru je željeznička pruga dijeli od Gradske četvrti Donji grad, a na jugu rijeka Sava od Novog Zagreba – istok. Na istoku, u Heinzelovoj ulici, graniči s Peščenicom - Žitnjakom, a na zapadu, na Savskoj cesti, s Trešnjevkom – sjever i Trešnjevkom – jug.

Površina

736,46 ha (7,365 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 45.267 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 41,6 godina
- gustoća naseljenosti: 6.146 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 17.519
- broj stanova: 20.280

 

 Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 42.282 stalna stanovnika
- broj kućanstava: 18.352
- broj stanova: 23.366

 

Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 40.539 stalnih stanovnika
 

 

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

  


Područje Gradske četvrti Trnje izrazito je ravničarsko, smješteno uza samu lijevu, sjevernu obalu Save. Taj nizinski prostor, danas gotovo u cijelosti visoko urbaniziran, u prošlosti je, sve do gradnje nasipa uz Savu, često bio poplavljivan. Zbog toga su današnja tamošnja prisavska urbana naselja – Cvjetno naselje, Savski kuti, Veslačko naselje i druga - građena relativno kasno, sredinom ili u drugoj polovici prošloga stoljeća. Na području Trnjanske Savice stambeno je naselje doslovno podignuto na nekadašnjem savskom koritu i riječnim rukavcima.

Urbanizacijom je ranije, u prvoj polovici 20. stoljeća, zahvaćen prostor između željezničkog nasipa i Varaždinske ceste, odnosno današnje Ulice grada Vukovara. U to vrijeme (1931.) na potezu današnje Držićeve ulice zatrpan je nekadašnji Gradski odvodni kanal na koji i danas podsjeća uvriježeni naziv užega gradskog predjela, bivše mjesne zajednice i današnjeg mjesnog odbora - Kanal.