Kontakti

Ako niste sigurni kome biste točno trebali uputiti svoje pitanje, prijedlog, zahtjev, pritužbu ili inicijativu u vezi s bilo kojom zajedničkom potrebom ili problemom stanovnika Vaše ulice, naselja ili gradske četvrti, možete se obratiti u sjedište Gradske četvrti, u Područnom uredu Gradske uprave Trnje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a,  svakoga radnog dana od 8,30 do 15,30 sati, izravno ili na telefon 610 09 60.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti prima građane u sjedištu Gradske četvrti, Ulica grada Vukovara 56a/III. kat, svaki četvrtak od 12:00 do 15:00 sati.