Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
30. prosinca 2022. započinje mirovanje mandata potpredsjednici i članici Vijeća Ivi Marčetić.
Na 20. sjednici Vijeća održanoj 11. siječnja 2023. za potpredsjednicu Vijeća je izabrana Martina Podboj.
4. srpnja 2023. Alma Smojver započinje vršiti dužnost zamjenice članice Vijeća Ive Marčetić.

Članovi Vijeća su:

ROMAN KARATUROVIĆ, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MARTINA PODBOJ, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DANIJELA BLAŽANOVIĆ - HDZ - HSLS- HSU
IGOR DUNDJER - 365 Stranka rada i solidarnosti
VELIMIR GAŠPARAC Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
PETAR GREGURIĆ - SDP
ŽELJKO GRUPKOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
GABRIJELA IVANOVMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MARTA KIŠMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAMIR KOVAČIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DOMAGOJ STJEPAN KRNJAK - DP - Zelena lista
DORA KURBAŠA - MOST
VLASTA MARIJAN Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ZVONIMIR MILAS - HDZ - HSLS - HSU
MARINA RAKAS STARČEVIĆ Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ALMA SMOJVER
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MISLAV ŠAJATOVIĆ ŠUBAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MIRJANA ŠIMAC - SDP
SANDA VRLJIČAKMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad