Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
 

Članovi Vijeća su:

 • ROMAN KARATUROVIĆ, predsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • IVA MARČETIĆ, potpredsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DANIJELA BLAŽANOVIĆ - HDZ - HSLS- HSU
 • IGOR DUNDJER - 365 Stranka rada i solidarnosti
 • VELIMIR GAŠPARAC Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • PETAR GREGURIĆ - SDP
 • ŽELJKO GRUPKOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • GABRIJELA IVANOVMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MARTA KIŠMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAMIR KOVAČIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DOMAGOJ STJEPAN KRNJAK - DP - Zelena lista
 • DORA KURBAŠA - MOST
 • VLASTA MARIJAN Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ZVONIMIR MILAS - HDZ - HSLS - HSU
 • MARTINA PODBOJMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MARINA RAKAS STARČEVIĆ Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MISLAV ŠAJATOVIĆ ŠUBAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MIRJANA ŠIMAC - SDP
 • SANDA VRLJIČAKMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad