Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Tomislavu Tomaševiću (Zagreb je naš! – NL – OraH – RF – Za grad) i Jozi M;iličeviću (NLSŠ - HSLS) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Gabrijela Ivanov i Ines Rudelić.
Dana 29. ožujka 2019. počinje mirovanje mandata članicama Vijeća Ljiljani Šgović Pivac i Zvjezdani Cikoti, a od 16. travnja 2019. u Vijeću ih zamjenjuju Ljiljana Bukovec i Roman Karaturović.
Gabrijela Ivanov podnošenjem ostavke prestaje obnašati dužnost potpredsjednice Vijeća 16. svibnja 2019., istog dana za potpredsjednika Vijeća je izabran Kristijan Jelić. 
19. lipnja 2019. počinje mirovanje mandata članici Vijeća Gabrijeli Ivanov, od 2. srpnja  2019. u Vijeću je zamjenjuje Marta Kiš.

Članovi Vijeća su:

 • IVAN BUTORAC, predsjednik
  SDP – HNS
 
 • KRISTIJAN JELIĆ, potpredsjednik
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • STANKO BORIĆ
  SDP - HNS
 
 • DAVOR BOROŠAK
  HDZ
 
 • LJILJANA BUKOVEC
  HDZ
  
 • SANJA GAŠPARIĆ
  SDP – HNS
 
 • VESNA GHAZAWI
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • ZDENKA HERCEG - JAKLENEC
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • ROMAN KARATUROVIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • MARTA KIŠ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
  
 • ALAN JURCA
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • SUZANA LOBOREC
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • ZVONIMIR MILAS
  HDZ
 
 • HRVOJE PERNAR
  Živi zid
 
 • ANTONIO PEŠUT
  MOST
 
 • ZORISLAV-ANTUN PETROVIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • INES RUDELIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • ŽELJKO SLADOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 
 • MIRJANA ŠIMAC
  SDP - HNS