Osnovni podaci

Sjedište
Područni ured Gradske uprave Trešnjevka,
10110 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2;
telefon: 658 57 64;
telefaks: 658 57 65;
e-mail: tresnjevka-sjever@zagreb.hr

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Proteže se zapadnim dijelom grada Zagreba, omeđena Ljubljanskom avenijom na jugu, Zagrebačkom cestom na zapadu, Savskom cestom na istoku i željezničkom prugom Zagreb - Ljubljana na sjeveru.
Okružena je gradskim četvrtima Donji grad, Trnje, Trešnjevka – jug, Črnomerec i Stenjevec.


Površina

580,85 ha (5,809 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.


- ukupan broj: 55.358 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 40,8 godina
- gustoća naseljenosti: 9.499 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 21.644
- broj stanova: 25.639
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 55.425 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 23.783
- broj stanova: 31.345


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 52.974 stalnih stanovnika

 

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta


 

Trešnjevka – sjever pripada krugu izrazito ravničarskih zagrebačkih četvrti.

Praktički, sav prostor ove četvrti već je izgrađen. No, njegov se izgled zadnjih godina brzo mijenja. Donedavno prevladavajuće prizemnice, uglavnom građene stihijski, u razdoblju između dva svjetska rata, s karakterističnim biljezima tadašnjega trešnjevačkog radničkog geta, sve brže ustupaju mjesto novim, većim zgradama.