1. Mjesni odbor

Sjedište: Zagreb, Drenovačka ulica 4;
telefon: 309 50 32

e-pošta: mo_a.mihanovic@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Park Stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb. 
 

Površina: 45,96 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 2.875