Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka – jug (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18). 

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 7. srpnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Radi Borić (Zagreb je naš! – NL – OraH – RF – Za grad), Mariju Crkvencu (Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista - Reformisti)  i Saši Molanu (SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Nenad Klapčić, Ivan Magić i mr. sc. Denis Hrestak.
Na 15. sjednici, 17. srpnja 2018., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Darka Mrzlečkog, koji je podnio ostavku, i na tu dužnost izabralo Danijela Samaržiju.
29. svibnja 2019. izabranim članovima Vijeća Dominiku Gluhiniću i Davoru Lauri započinje mirovanje mandata, a u Vijeću ih od 3. lipnja zamjenjuju Tonkica Špančić i Marin Galić.
Jasmini Zuber Majerić 29. kolovoza 2019. započinje mirovanje mandata, istog dana prestaje vršiti dužnost predsjednice Vijeća. 9. rujna 2019. Mario Lukša započinje s obnašanjem dužnosti zamjenika članice Vijeća. Na 31. sjednici Vijeća održanoj 9. rujna 2019. za predsjednika je izabran Ivan Magić.
Na 40. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. za predsjednika Vijeća izabran je dotadašnji potpredsjednik Danijel Samaržija, a nakon podnošenja ostavke dotadašnjeg predsjednika Ivana Magića.
Na 41. sjednici Vijeća održanoj 15. lipnja 2020. za potpredsjednika Vijeća izabran je Darko Mrzlečki.
 
Članovi Vijeća su:

 • DANIJEL SAMARŽIJA, predsjednik
  HDZ
 
 • DARKO MRZLEČKI, potpredsjednik
 • NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)
 
 • TOMISLAV BRANĐOLICA
  SDP – HNS - Naprijed Hrvatska!
 
 • MARIJA BRKLJAČIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista – Reformisti
 
 • MARIN GALIĆ
  HDZ
    
 • dr. sc. DENIS HRESTAK, dipl. ing.
  SDP – HNS - Naprijed Hrvatska!
 
 • GORAN KATAVIĆ
  Živi zid
 
 • ANKICA KOSOVEC-KRŽELJ
  SDP – HNS - Naprijed Hrvatska!
 
 • NENAD KLAPČIĆ
  Zagreb je naš! – NL – OraH – RF - Za grad
 
 • DRAŽENKO KOŽUL
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)
 
 
 • NENAD LJUBIĆ
  Zagreb je naš! – NL – OraH – RF - Za grad
 
 • mr. sc. TOMISLAV MADŽAR
  SDP – HNS - Naprijed Hrvatska!
 
 • IVAN MAGIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista – Reformisti
 
 • MARIO LUKŠA
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista – Reformisti
   
 • MIRNA OBRADOVIĆ
  SDP – HNS - Naprijed Hrvatska!
 
 • mr. sc. ALEXEI PUNINSKI, dipl. oec.
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista – Reformisti
 
 • SAŠA STIPIĆ, dipl. iur.
  Most
 
 • TONKICA MARIĆ (izabrana kao Tonkica Špančić)
  HDZ
 
 • MATO VRANJEŠEVIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)