Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka – jug (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18). 

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

 • ELVIRA MULIĆ, predsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • LARISA PETRIĆ, potpredsjednica
 • Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • KREŠIMIR BIKIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • RADA BORIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ANTE ĆOSIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • MARINA IVANDIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVOR JANDRIĆ - DP - Zelena lista
 • NENAD LJUBIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ZVONIMIR MUSTAFMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • JAGODA NOVAKMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • RENATO PETEK - SDP
 • IRENA ROŽMAN - SDP
 • DANIJEL SAMARŽIJA - HDZ - HSLS - HSU
 • MARIN SLADIĆ - MOST
 • DANIELA ŠIRINIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVOR TERZIĆ - SDP
 • NIKOLA TOMAŠEGOVIĆ Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ESAD TURKOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • SLAVEN VUKASOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad