Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Trešnjevka – jug (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.
30. rujna 2021. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Renatu Peteku, od 1. listopada 2021. u Vijeću ga zamjenjuje Josip Markanović.
Larisa Petrić je podnijela ostavku na dužnost potpredsjednice Vijeća i 27. travnja 2022. je razriješena dužnosti. Istog dana, na 11. sjednici Vijeća, za potpredsjednika je izabran Nikola Tomašegović.
2. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Krešimiru Bikiću, od 6. lipnja 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Petar Vranjković.
13. lipnja 2023. prestaje mirovanje mandata članu Vijeća Tomi Bošnjaku, istog dana Anto Čosić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.

Članovi Vijeća su:

 • ELVIRA MULIĆ, predsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • NIKOLA TOMAŠEGOVIĆ, potpredsjednik
 • Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad​
 • RADA BORIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • TOMA BOŠNJAK - HDZ - HSLS - HSU
 • MARINA IVANDIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVOR JANDRIĆ - DP - Zelena lista  (od listopada 2021. nezavisni član Vijeća)
 • NENAD LJUBIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • JOSIP MARKANOVIĆ - SDP
 • ZVONIMIR MUSTAF - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • JAGODA NOVAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  (od 1. ožujka 2022. nezavisna članica Vijeća)
 • LARISA PETRIĆ Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • IRENA ROŽMAN - SDP
 • DANIJEL SAMARŽIJA - HDZ - HSLS - HSU
 • MARIN SLADIĆ - MOST
 • DANIELA ŠIRINIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVOR TERZIĆ - SDP
 • ESAD TURKOVIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • PETAR VRANJKOVIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • SLAVEN VUKASOVIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad