Osnovni podaci

Sjedište

Područni ured Gradske uprave Trešnjevka,
10110 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2;
telefon: 658 57 59;
telefaks: 658 57 60;
e-mail: tresnjevka-jug@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Nalazi se na jugozapadu grada Zagreba, između gradskih četvrti Stenjevec na sjeverozapadu, Trešnjevka – sjever na sjeveru, Trnje na istoku i Novi Zagreb – zapad na jugu i jugozapadu. Omeđena je Zagrebačkom avenijom na sjeveru, rijekom Savom na jugu, Savskom Opatovinom na zapadu i Savskom cestom na istoku.


Površina

983,57 ha (9,836 km² )


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 67.162 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 39,8 godina
- gustoća naseljenosti: 6.828 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 24.938
- broj stanova: 27.463

 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 66.674 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 28.055
- broj stanova: 34.158
 

 Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 65.324 stalnih stanovnika
 

Osnovna obilježja prostora i urbanitetaTrešnjevka – jug je nizinska gradska četvrt smještena na aluvijalnoj terasi rijeke Save. Njezinim područjem teku tri podsljemenska potoka - Vrapčak, Kustošak i Črnomerec - koji se, uzvodno od Savskog mosta, ulijevaju u rijeku.

Južnim dijelom područja Gradske četvrti dominiraju Športsko-rekreacijski centar Jarun, s kompleksom jezera, te vodozaštitno područje uz Savu. Praktički, svi stanovnici prebivaju sjevernije od tih područja u urbanom dijelu Četvrti.