Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18)
.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 20. srpnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća: Juri Šariću i Ivanu Maduniću (HDZ), Vladimiru Ferdeljiju (NLSŠ – HSLS – HKS), Danijeli Pustahija Musulin (SDP -  HNS - HSU), Marku Sladoljevu (MOST) i Ivanu Pernaru (Živi zid) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju: Zdravko Barešić, Domagoj Duvančić, Anita Bešić, Davor Stanković, Antonela Konjevod i Ana Tomić.
Ana Tomić prestala je obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća 14. travnja 2018., a 19. travnja tu je dužnost počeo obnašati Armando Sudar.
Izabrani član Vijeća Vladimir Ferdelji počeo je obnašati dužnost 28. siječnja 2018. Istodobno je prestalo obnašanje dužnosti njegove zamjenice Anite Bešić.
Izabranom članu Vijeća Marku Sladoljevu prestaje mirovanje mandata, a istog dana Antonela Konjevod prestaje obnašati dužnost članice Vijeća.
Armando Sudar 31. siječnja 2019. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, a 1. veljače 2019. dužnost zamjenika člana Vijeća Ivana Pernara, počinje obnašati Zoran Perić.
2. kolovoza 2019. izabranom članu Vijeća Juri Šariću prestaje mirovanje mandata, a istog dana Zdravko Barešić prestaje obnašati dužnost potpredsjednika i zamjenika člana Vijeća.
Na 27. sjednici održanoj 28. kolovoza 2019. za potpredsjednika Vijeća je izabran Jure Šarić.

 
Članovi Vijeća su:

 • ŽELJKO JEGER, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti
 • JURE ŠARIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 • VLADIMIR ANDRIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS – HKS
 • ANA BORČIĆ
  SDP – HNS – HSU (od 10. svibnja 2018. članica HDZ-a)
 • STIPE ČULAR, dr.med.
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • DOMAGOJ DUVANČIĆ
  HDZ
 • VLADIMIR FERDELJI
  NLSŠ – HSLS – HKS
 • DOMINKO FILIPOVIĆ, dipl. theol.
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti (od 20. studenog 2019. nezavisni član Vijeća)
 • SLAVEN IMRE
  SDP – HNS - HSU
 • VLADO KOVAČEVIĆ
  HDZ
 • MARKO MILANOVIĆ LITRE
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS – HKS (predstavlja HKS)
 • GORDANA OSMAN
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti
 • TOMISLAV PALAC, bacc.crim.
  MOST
 • ZORAN PERIĆ
  Živi zid (od kolovoza 2019. član Stranke Ivana Pernara)
 • MARKO SLADOLJEV
  MOST
 • DAVOR STANKOVIĆ
  SDP – HNS - HSU
 • MOJMIR ŠOIĆ
  SDP – HNS - HSU
 • ZORAN ŠPLAJT
  HDZ 
 • IVAN ZELENIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad