Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18)
.

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
 

Članovi Vijeća su:

 • IVAN ZELENIĆ, predsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DINA VOZAB, potpredsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • SLAVICA BILIĆ ​- HDZ- HSLS- HSU
 • TIN DUKANOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • NATKO FEBLAR​ - MOST
 • GORAN FURDEK ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVORKA HORVAT ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • IVANA KUKOR ​- MOST
 • IVICA MARIĆ ​- DP - Zelena lista
 • HANA MILJANIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MAJA MUCKO ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • MARIJANA NODILO ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DANIJEL PERIĆ - MOST
 • DUBRAVKA RUSAN ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DAVOR STANKOVIĆ ​- SDP
 • GABRIELA TOMAZIĆ ​- DP - Zelena lista
 • FRANJO VRBIĆ​ - HDZ- HSLS- HSU
 • SARA VUČIĆ ​- SDP
 • MARIN ŽIVKOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad