Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
24. lipnja 2021. započinje mirovanje mandata članovima Vijeća Ivanu Maduniću (HDZ- HSLS- HSU), Zdenki Blažeković (Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad) i Marku Sladoljevu (MOST),  od istog dana u Vijeću ih zamjenjuju Slavica Bilić, Hana Miljanić i Ivana Kukor.
Dana 3.siječnja 2022. Dina Vozab prestaje obnašati dužnost članice i potpredsjednice Vijeća, od istog dana s obnašanjem dužnosti zamjenice člana Vijeća započinje Karmela Martinjak.
Na 8. sjednici Vijeća održanoj 19. siječnja 2022. za potpredsjednicu Vijeća je izabrana Maja Mucko.
Slavica Bilić 25. listopada 2022. prestaje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća, 2. studenog 2022. dužnost zamjenika člana Vijeća Ivana Madunića, počinje obnašati Tomislav Dubravčić.
2. ožujka 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Danijelu Periću, od 6. ožujka 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Mario Plazibat.

Članovi Vijeća su:

IVAN ZELENIĆ, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MAJA MUCKO, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
TOMISLAV DUBRAVČIĆ ​- HDZ- HSLS- HSU
TIN DUKANOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
NATKO FEBLAR​ - MOST
GORAN FURDEK ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVORKA HORVAT ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVANA KUKOR ​- MOST
IVICA MARIĆ ​- DP - Zelena lista  (od veljače 2022. nezavisni član Vijeća)
KARMELA MARTINJAK, Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
HANA MILJANIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MARIJANA NODILO ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MARIO PLAZIBAT - MOST
DUBRAVKA RUSAN ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVOR STANKOVIĆ ​- SDP
GABRIELA TOMAZIĆ ​- DP - Zelena lista (od veljače 2022. nezavisna članica Vijeća)
FRANJO VRBIĆ​ - HDZ- HSLS- HSU
SARA VUČIĆ ​- SDP
MARIN ŽIVKOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad