Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Pravila Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021., u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24.lipnja 2021.

Članovi Vijeća gradskih četvrti:

Ime i prezime Gradska četvrt Funkcija
Zelenić Ivan
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec predsjednik
Mucko Maja
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec potpredsjednica
Felbar Natko
MOST
Stenjevec član
Furdek Goran
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Horvat Davorka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Kukor Ivana
MOST
Stenjevec član
Marić Ivica
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Stenjevec član
Martinjak Karmela
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Miljanić Hana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Nodilo Marijana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Tomazić Gabriela
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Stenjevec član
Vrbić Franjo
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Stenjevec član
Dubravčić Tomislav
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Stenjevec član
Dukanović Tin
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Plazibat Mario
MOST
Stenjevec član
Rusan Dubravka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Stanković Davor
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Stenjevec član
Vučić Sara
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Stenjevec član
Živković Marin
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Stenjevec član
Članovima Vijeća Ivanu Maduniću (HDZ -  HSLS - HSU), Zdenki Blažeković (Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa - ORaH - Za grad) i Marku Sladoljevu (MOST) mirovanje mandata započinje 24. lipnja 2021.,  od istog dana u Vijeću ih zamjenjuju Slavica Bilić, Hana Miljanić i Ivana Kukor.
Dina Vozab prestaje obnašati dužnost članice i potpredsjednice Vijeća 3. siječnja 2022., a od istog dana dužnost zamjenice i člana Vijeća počinje obnašati  Karmela Martinjak.
Na 8. sjednici Vijeća od 19. siječnja 2022. za potpredsjednicu Vijeća je izabrana Maja Mucko.
Slavica Bilić dužnost zamjenice člana Vijeća prestaje obnašati 25. listopada 2022., a 2. studenog 2022. dužnost zamjenika člana Vijeća Ivana Madunića počinje obnašati Tomislav Dubravčić.
Članu Vijeća Danijelu Periću mirovanje mandata započinje 2. ožujka 2023., od 6. ožujka 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Mario Plazibat.