Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
Dana 03.siječnja 2022. Dina Vozab prestaje obnašati dužnost članice i potpredsjednice Vijeća, od istog dana s obnašanjem dužnosti zamjenice člana Vijeća započinje Karmela Martinjak.
Na 8. sjednici Vijeća održanoj 19. siječnja 2022. za potpredsjednicu Vijeća je izabrana Maja Mucko.

Članovi Vijeća su:

IVAN ZELENIĆ, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MAJA MUCKO, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
SLAVICA BILIĆ ​- HDZ- HSLS- HSU
TIN DUKANOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
NATKO FEBLAR​ - MOST
GORAN FURDEK ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVORKA HORVAT ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVANA KUKOR ​- MOST
IVICA MARIĆ ​- DP - Zelena lista  (od veljače 2022. nezavisni član Vijeća)
KARMELA MARTINJAK, Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
HANA MILJANIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MARIJANA NODILO ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DANIJEL PERIĆ - MOST
DUBRAVKA RUSAN ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVOR STANKOVIĆ ​- SDP
GABRIELA TOMAZIĆ ​- DP - Zelena lista (od veljače 2022. nezavisna članica Vijeća)
FRANJO VRBIĆ​ - HDZ- HSLS- HSU
SARA VUČIĆ ​- SDP
MARIN ŽIVKOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad