Ulice i trgovi

grad Zagreb:
 

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Alibunarska ulica (cijela) 49-51   Stenjevec - jug
Bebrinečki put (cijela)   2-4 Vrapče - jug
Begovačka ulica (cijela) 1-13 2-14 Malešnica
Bitoljska ulica (cijela) 1-41 2-40/1 "Matija Gubec"
Branjevinski put (cijela) 1-17 2-20A Vrapče - jug
Breganska ulica (cijela) 1-33 6-40 Stenjevec - jug
Brezdanička ulica (cijela) 1-23 2-20 Malešnica
Bubnjaračka ulica (cijela) 11-35 2-34 Špansko - sjever
Bunjevačka ulica (cijela) 3-31 2-34 "Matija Gubec"
Celjska ulica (cijela) 1-39 2-36 "Matija Gubec"
Cirkovci (dio) 1-83 4-74 "Matija Gubec"
Cirkovci (dio) 85-97 76-92 Vrapče - jug
Čepelovački odvojak (cijela) 1-5 2-10 Vrapče - jug
Čepelovački put (cijela) 3-5 2-20 Vrapče - jug
Čepinski odvojak (cijela) 1 2-10 Vrapče - jug
Čepinski put (cijela) 1-21 2-48 Vrapče - jug
Čepinski put I. odvojak (cijela)   2-10 Vrapče - jug
Črnomeljski odvojak (cijela) 1-1A 2-20 "Matija Gubec"
Črnomeljski put (cijela) 1-33 2-24 "Matija Gubec"
Devetačka ulica (cijela) 1-21 4-26 Malešnica
Dinarski put (cijela) 1B-9 2-34 Vrapče - jug
Dječji trg (cijela) 1 2 Špansko - jug
Dolina I. odvojak (cijela) 15-29 20-24 Stenjevec - jug
Dolovska ulica (cijela) 1-33 2-36 Malešnica
Domagovićka ulica (cijela) 1-11 2-18 Malešnica
Domaslovečka ulica (cijela)   2-10 Stenjevec - jug
Dravogradski put (cijela) 1-15 2-20 Vrapče - jug
Dubravica (dio) 3-5/1 2-18 Stenjevec - jug
Gorjakovski put (cijela) 1-5 2-10 Vrapče - jug
Granična ulica (cijela) 5-43 2-44 "Matija Gubec"
Granični odvojak (cijela) 1-13   "Matija Gubec"
Gupčeva ulica (cijela) 1-43 2-34 "Matija Gubec"
Hajdinečki put (cijela)   2-6 Vrapče - jug
Hladnička ulica (cijela) 3-23 4-8 Malešnica
Hrnetićka ulica (cijela) 1-29 4-28A Špansko - sjever
I. Oranički odvojak (cijela)   4-30 Vrapče - jug
I. Poljski put (cijela) 1-49 2-36 Vrapče - jug
II. Hrnetićka ulica (cijela) 3-19 2-16 Špansko - sjever
II. Poljski put (cijela) 1-53 2-32 Vrapče - jug
Imbrijevečki put (cijela) 1-7 2-8 Vrapče - jug
Injatička ulica (cijela) 1-11 2-12 Malešnica
Jalovečka ulica (cijela) 1-13 2-14A Stenjevec - jug
Jankomir (cijela) 1-33 2-52A Stenjevec - jug
Japetićka ulica (cijela) 5-17 2-18 Stenjevec - jug
Jastrebarska ulica (cijela) 3-7 2-10 Malešnica
Kaljska ulica (cijela) 1-11 2-18 Špansko - jug
Kaninska ulica (cijela) 1-19 2-22 Stenjevec - jug
Komarski put (cijela) 1-19 2-20 Vrapče - jug
Kopačevski put (cijela) 1-11 6-10 Vrapče - jug
Košnička ulica (cijela) 1-7 2-4 Malešnica
Kotarnica (dio) 25-39 20-28 Špansko - jug
Kotarnica (dio) 7-17 10-12A Špansko - sjever
Kožinčev I. odvojak (cijela) 1-5 2-10 Malešnica
Kožinčev II. odvojak (cijela) 1-7   Malešnica
Kožinčev put (dio) 1-3   Malešnica
Kožinčev put (dio)   4-4A Vrapče - jug
Kudeljarski put (cijela) 1-17 2-18 Vrapče - jug
Latinovački put (cijela) 3-21 2-38 Vrapče - jug
Lepavinski put (cijela) 1-23 2-42A Vrapče - jug
Lermanova ulica (cijela) 1-67 2-48 "Matija Gubec"
Lipički put (cijela) 3-31 2-24 Vrapče - jug
Logatečki put (cijela) 1-11 2-12 Vrapče - jug
Ljubljansjka avenija   2-2B Stenjevec-jug
Ljubljanska avenija (dio) 1-25 4-10 Stenjevec - jug
Majdanski put (cijela) 1-17 2-18 Vrapče - jug
Majurečki put (cijela) 1-23 2-26 Vrapče - jug
Malešnica (cijela) 1-37 8-60 Malešnica
Malešnica II. (cijela) 1-31 2-30 Malešnica
Malešnica III. (cijela) 1-33 4-22 Malešnica
Malešnica III. I. odvojak (cijela) 1-7 2-4 Malešnica
Malešnica III. II. odvojak (cijela) 1 2-6 Malešnica
Malešnica IV. (cijela) 1-21 2-26 Malešnica
Malešnica V. (cijela) 1-29 2-32 Malešnica
Malešnica VI. (cijela) 1-21 2-18 Malešnica
Malešnica odvojak (cijela) 1-17 2-18 Malešnica
Maljevačka ulica (cijela) 1-13 2-8 Malešnica
Mangartska ulica (cijela) 1-15 2-12 Stenjevec - jug
Mariborska ulica (cijela) 3-41 2-44 "Matija Gubec"
Maršanići (cijela) 1-17 2-16 Špansko - jug
Maršanići I. (cijela) 1-21 2-8 Špansko - jug
Medarska ulica (cijela) 5-79 4-94 Vrapče - jug
Mestinjski put (cijela) 9-17 2-52 Vrapče - jug
Obedska ulica (cijela) 1-9 2-20 Malešnica
Odvojak Kopačevskog puta (cijela)   2-38 Vrapče - jug
Ohridska ulica (cijela) 1-33 2-38 "Matija Gubec"
Oranice (dio) 9-125 10-170 Vrapče - jug
Oranički odvojak (cijela) 1 2-2D Vrapče - jug
Ormoški put (cijela) 1-15 2-14 Vrapče - jug
Ozaljski put (cijela) 1-17 4-10A Vrapče - jug
Park hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (cijela - bez kbr)     Špansko - sjever
Pavlenski odvojak (cijela) 1-7 2-20 Vrapče - jug
Pavlenski put (cijela) 3-17 2-18 Vrapče - jug
Pešćanka (cijela)   2-6 Špansko - jug
Peteranečki put (cijela) 1-27 2-28 Vrapče - jug
Pohorska ulica (cijela) 1-15 2-20 Stenjevec - jug
Poljačka ulica (dio) 1-69 6-52 "Matija Gubec"
Poljačka ulica (dio)   56-56M Vrapče - jug
Poljački odvojak (cijela) 1-7   "Matija Gubec"
Posavje (cijela) 1-21 2-34 Stenjevec - jug
Potočnica (cijela)   2-24 Malešnica
Preloški put (cijela) 1-13 4-12 Vrapče - jug
Prespanska ulica (cijela) 3-31 2-48 Donja Kustošija
Pribićka ulica (cijela) 1-25 2-24 Malešnica
Primišljanska ulica (cijela) 1-17   Malešnica
Priobalna cesta (dio) 17   Stenjevec - jug
Priselačka ulica (cijela) 3-5/1   Špansko - sjever
Prisojnička ulica (cijela) 1-15 2-14 Stenjevec - jug
Prosenička ulica (cijela) 9-19 2-14 Malešnica
Radgonska ulica (dio) 1-53 2-16, 28-40 "Matija Gubec"
Rašenički put (cijela) 7-21 6-24/1 Vrapče - jug
Roganka (cijela) 1-19 2-20 Malešnica
Roženička ulica (cijela) 11 2-10 Malešnica
Samoborska cesta (dio) 1-19 2-32 Malešnica
Samoborska cesta (dio) 63-147 34-266 Stenjevec - jug
Samoborska cesta odvojak (cijela) 1-11 4-10 Stenjevec - jug
Savska Opatovina (dio) 43-125 42-122 Stenjevec - jug
Savska Opatovina (dio) 19-27 20-36 Špansko - jug
Savska Opatovina I. odvojak (cijela) 5-7 6 Stenjevec - jug
Sokolska ulica (dio) 43B-75 32-76 "Matija Gubec"
Srnetički put (cijela) 1-5 2-16 Vrapče - jug
Stara loza (cijela) 5-7   Stenjevec - jug
Stenjevec (cijela) 1-35 2-10A Stenjevec - jug
Stenjevečka ulica (dio) 1-5 8A-46 Stenjevec - jug
Stenjevečka ulica (dio) 33-55   Špansko - sjever
Stenjevečki odvojak I. (cijela) 9-31 2-26 Stenjevec - jug
Stenjevečki odvojak II. (cijela) 3-5   Stenjevec - jug
Stenjevečki odvojak III. (cijela) 1-3/1 4-6 Stenjevec - jug
Stojdraška ulica (cijela) 1-17 2-14 Stenjevec - jug
Strigovačka ulica (cijela) 1-19 2-20 Malešnica
Stružečki put (cijela) 1-27 8-32 Vrapče - jug
Studenačka ulica (cijela) 1-23 2-26 Malešnica
Svačićeva ulica (cijela) 5-69 2-54 "Matija Gubec"
Svilkovići (cijela) 11 8-10 Špansko - jug
Svilkovići odvojak (cijela) 1-3 2-8A Stenjevec - jug
Šetalište 150. brigade Hrvatske vojske
(cijela)
1-5 2-10 Špansko - jug
Šiljačka ulica (cijela) 3-5 4-12 Malešnica
Šipkovica (cijela) 1-67 2-78 Malešnica
Škrlatička ulica (cijela) 1-13 2-8 Stenjevec - jug
Škrpjelska ulica (cijela)   2-8 Vrapče - jug
Šmarjetski put (cijela)   2-12 Vrapče - jug
Špansko (cijela) 1-31 2-32 Špansko - jug
Štivički put (cijela)   2-8 Vrapče - jug
Štrokinec (cijela) 1-35 26-46 Stenjevec - jug
Šumećanski put (cijela) 1 4-14 Vrapče - jug
Švarčanska ulica (cijela) 1-19 2-18 Malešnica
Tivatska ulica (cijela)   2-8 Vrapče - jug
Trg 101. brigade Hrvatske vojske (cijela) 1-5 2 Špansko - jug
Trg hrvatskih pavlina (cijela) 1-13 2-14 Stenjevec - jug
Trg Ivana Kukuljevića (cijela) 1-13 2-14 Špansko - sjever
Turčenička ulica (cijela) 1-3 2-14 Malešnica
Tušilovićka ulica (cijela) 39-49 46-52 Špansko - sjever
Ulica Alberta Fortisa (cijela) 1-25 2-24 Špansko - sjever
Ulica Alekse Kokića (cijela)   4 Špansko - sjever
Ulica Ante Babaje (cijela) 1   Stenjevec - jug
Ulica Ante Mike Tripala (cijela) 1-15 2-16 Špansko - jug
Ulica Ante Topić - Mimare (dio) 13-67 18-50 Malešnica
Ulica Ante Topić - Mimare (dio) 1-11A 4-14 Stenjevec - jug
Ulica Antuna Šoljana (dio) 43   Stenjevec - jug
Ulica Antuna Šoljana (dio) 1-39   Špansko - jug
Ulica Antuna Šoljana (dio)   6-26 Špansko - sjever
Ulica braće Seljana (cijela) 1-47 2-48 "Matija Gubec"
Ulica Dobriše Cesarića (cijela) 1-71 2-14 Špansko - sjever
Ulica Drage Gervaisa (cijela) 1-35 2-50 Špansko - jug
Ulica Drage Ivaniševića (cijela) 1-9 2-14 Malešnica
Ulica Drage Stipca (cijela)   2-10 Špansko - jug
Ulica Dubravka Ivančana (cijela)   2-4 Malešnica
Ulica Dušana Vukotića (cijela) 7   Stenjevec - jug
Ulica Emanuela Vidovića (cijela) 1-9   Stenjevec - jug
Ulica Francesca Tenchinija (cijela) 1-3 2-6 Špansko - jug
Ulica Gustava Krkleca (cijela) 1-29 2-40 Špansko - jug
Ulica hrvatskih branitelja (cijela) 1-21   Stenjevec - jug
Ulica Ivana Kralja (cijela) 5-7 2-10 Stenjevec - jug
Ulica Ivana Lovrića (cijela) 1-15 6-12A Špansko - sjever
Ulica Ivana Pergošića (cijela) 1-7 2-10 Špansko - sjever
Ulica Ivana Rangera (cijela) 1-5 2-6 Stenjevec - jug
Ulica Ivane Brlić - Mažuranić (dio) 1, 3-25 2-58 Malešnica
Ulica Ivane Brlić - Mažuranić (dio) 31-35 60-90 Stenjevec - jug
Ulica Ivane Brlić - Mažuranić (dio) 1A-1B 2A-2C Vrapče - jug
Ulica Janka Matka (cijela) 1-3 2-10 Malešnica
Ulica Jeronima Kavanjina (cijela)   2-28 Špansko - sjever
Ulica Josipa Lončara (cijela) 1-15 2-4 Stenjevec - jug
Ulica Josipa Mokrovića (cijela) 1 2-12 Stenjevec - jug
Ulica Josipa Pupačića (cijela) 1-21 2-6 Špansko - jug
Ulica Josipa Strganca (cijela)   2-12 Špansko - jug
Ulica Joze Martinovića (cijela) 1-31   "Matija Gubec"
Ulica Jurja Barakovića (cijela) 5-35 4-20 Špansko - sjever
Ulica Jurja Šižgorića (cijela) 1-21 2-12 Špansko - sjever
Ulica Kreše Golika (cijela) 1-7 4-6C Stenjevec - jug
Ulica Marija Babića (cijela) 1-17A/1 2-22 Vrapče - jug
Ulica Marije Radić (cijela)   14 Špansko - jug
Ulica Marina Tartaglie (dio) 3-33   Malešnica
Ulica Marina Tartaglie (dio)   2-20 Stenjevec - jug
Ulica Marka Foteza (cijela) 1-25A 2-26 Špansko - sjever
Ulica Matije Divkovića (cijela) 1-71 4-30 Špansko - sjever
Ulica Matije Vlačića Ilirika (cijela) 3-5 2 Špansko - sjever
Ulica Mije Goričkog (cijela) 1-59 2-42 "Matija Gubec"
Ulica Mikše Pelegrinovića (cijela) 1-23 2-28 Špansko - sjever
Ulica Milana Rešetara (cijela) 1-35 2-44 Špansko - jug
Ulica Milivoja Matošeca (cijela) 1-11 2-12 Malešnica
Ulica Mirka Viriusa (cijela) 1 2-16 Stenjevec - jug
Ulica Miroslava Milića (cijela) 1-5 2-12 Špansko - jug
Ulica Nikole Pavića (cijela) 3-19 2-36 Špansko - sjever
Ulica Oktavijana Miletića     Stenjevec - jug
Ulica Oktavijana Miletića (dio - bez kbr)     Podsused
Ulica Otona Postružnika (cijela) 1 2 Malešnica
Ulica Petra Kanavelića (cijela) 1-7 2-10 Špansko - sjever
Ulica Saliha Alića (cijela)   2-6 Malešnica
Ulica Slavka Batušića (cijela) 1-43 2-10 Špansko - jug
Ulica Stjepana Draganića (cijela) 1-9   Malešnica
Ulica Stjepana Majora (cijela) 5-9   Špansko - jug
Ulica Stjepka Pasanca (cijela) 1-5 2-48 "Matija Gubec"
Ulica Tomislava Krizmana (cijela) 5-7 2-6 Stenjevec - jug
Ulica Ulderika Donadinija (cijela) 1-29 6-54 Špansko - sjever
Ulica Velimira Škorpika (dio) 1-27 34-34/3 Stenjevec - jug
Ulica Vida Došena (cijela) 5-41 2-44 Špansko - sjever
Ulica Vilima Korajca 25-27   Stenjevec-jug
Ulica Vilima Korajca (cijela) 3-23 2-34 Špansko - sjever
Ulica Vinka Pribojevića (cijela) 1-5 2-4 Špansko - sjever
Ulica Vlade Gotovca (cijela) 1-21 2-4 Špansko - jug
Ulica Vlahe Stulića (cijela)   2-20 Špansko - sjever
Ulica Zlatka Šulentića (cijela) 1-11 2-12 Stenjevec - jug
Ulica Zvonimira Furtingera (cijela) 1-3   Malešnica
VI. Oranički odvojak (cijela) 1-7 2-4 Vrapče - jug
Viljevski put (cijela) 1-27 2-24 Vrapče - jug
Vintgarski put (cijela) 1-13 2-12 Vrapče - jug
Vitoroški put (cijela) 3-11 2-20 Vrapče - jug
Vladislavski put (cijela) 1-21 2-16 Vrapče - jug
Volavjanska ulica (cijela) 1-23 2-22 Malešnica
Vrapčanska putina (cijela) 1-41   Malešnica
Vrapče donje (cijela) 1-55 2-62 Malešnica
Vrbovljanski put (cijela)   2-14 Vrapče - jug
Vršička ulica (cijela) 1-11 2-18 Stenjevec - jug
Vučevački put (cijela)   4-10 Vrapče - jug
Vukmanićka ulica (cijela) 1 6 Špansko - jug
Zagrebačka avenija (dio)   96-108 Špansko - jug
Zagrebačka cesta (dio)   78-110 "Matija Gubec"
Zagrebačka cesta (dio)   220-226 Špansko - jug
Zagrebačka cesta (dio)   122-218 Vrapče - jug
Zubovačka ulica (cijela) 1-23 2-26 Malešnica