Osnovni podaci

Sjedište:

Područni ured Gradske uprave Susedgrad,
10090 Zagreb, Sigetje 2;
telefon: 658 59 72;
telefaks: 658 58 96;
e-mail: stenjevec@zagreb.hr

 

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

 

Prostor Gradske četvrti u cijelosti je nizinski, na jugu naslonjen na lijevu obalu Save. Tu se u Savu ulijevaju otvoreni donji tokovi podsljemenskih potoka Dubravica, Medpotoki, Vrapčak i Kustošak.


Smještena je na zapadnom dijelu grada Zagreba, sjeverno od rijeke Save i južno od željezničke pruge Zagreb-Ljubljana. U smjeru istok-zapad proteže se od Zagrebačke ceste do Škorpikove ulice.
Graniči s gradskim četvrtima Podsused – Vrapče i Črnomerec na sjeveru, Trešnjevka – sjever na istoku, Trešnjevka – jug na jugoistoku i Novi Zagreb – zapad na jugu, na Savi.


Površina

1.218,01 ha (12,180 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 41.257 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 35,8 godina
- gustoća naseljenosti: 3.161 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 13.620
- broj stanova: 14.985
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 51.390 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 18.983
- broj stanova: 23.295


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 53.862 stalnih stanovnika

 

Osnovna obilježja prostora i urbanitetaProstor Gradske četvrti u cijelosti je nizinski, na jugu naslonjen na lijevu obalu Save. Tu se u Savu ulijevaju otvoreni donji tokovi podsljemenskih potoka Dubravica, Medpotoki, Vrapčak i Kustošak.

Dvije su trećine područja Četvrti urbanizirane. Istočni je dio područja pretežito stambenog karaktera, a na sjeverozapadnom prevladavaju gospodarski sadržaji, donedavno oni tipično industrijski, a u novije vrijeme sve više trgovački i uslužno-obrtnički.

Južni dio Četvrti (Stara loza), osim Savske opatovine, uglavnom nije nastanjen. Tu prevladavaju poljoprivredne površine s vodocrpilištem i šumom uz savski nasip.