6. Mjesni odbor Vrapče - jug
Gradske četvrti

6. Mjesni odbor Vrapče - jug

Sjedište: Zagreb, Medarska ulica 80 b;
telefon: 388 60 74
e-pošta: mo_vrapce.jug@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Stenjevec, Sigetje 2, 10090 Zagreb.

 

Površina: 121,24 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 7.990