3. Mjesni odbor Stenjevec - jug
Gradske četvrti

3. Mjesni odbor Stenjevec - jug

Sjedište: Zagreb, Samoborska cesta 63;
telefon: 373 54 15
e-pošta: mo_stenjevec.jug@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Stenjevec, Sigetje 2, 10090 Zagreb.

 

Površina: 824,34 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 8.535