Osnovni podaci

Sjedište

Područni ured Gradske uprave Sesvete,
10360 Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4;
telefon: 610 16 24;
telefax: 610 16 60;
e-mail: sesvete@zagreb.hr

 

 

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Gradska četvrt Sesvete cijelim je svojim područjem smještena izvan granica grada Zagreba kao naselja. Zauzima čak četvrtinu ukupnog prostora Grada Zagreba na njegovu sjeveroistočnom dijelu.
Na zapadu se naslanja na gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava, a na jugu na Peščenicu – Žitnjak. Na istoku pak graniči sa Zagrebačkom, a na sjeveru s Krapinsko-zagorskom županijom.
Osim naselja gradskog karaktera Sesvete, obuhvaća još 36 manjih samostalnih naselja.


Površina

16.525,47 ha (165,255 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 59.212 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 36,2 godine
- gustoća naseljenosti: 358 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 17.169
- broj stanova: 20.172
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 70.009 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 21.950
- broj stanova: 30.155


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 70.800 stalnih stanovnika


 

Osnovana obilježja prostora i urbaniteta

 

 

Prostor Gradske četvrti Sesvete, u zemljopisnom smislu Sesvetsko prigorje, s plodnom ravnicom na jugu, prema Savi, i blagim južnim medvedničkim pristrancima, ispresijecanim pitomim dolinama brojnih vodotoka (Vuger potok, Kašina, Blaguša, Moravče, Črnec i drugi), na većem, sjevernom dijelu prostora, od davnina pruža idealne uvjete za razvoj ratarstva i vinogradarstva. Još prije nekoliko desetljeća najveći je dio toga prostora izrazito obilježavao ruralni način života, elementi kojega su i danas jasno vidljivi u većini ovdašnjih naselja.

Industrijalizacija i s njom povezano doseljavanje tisuća novih stanovnika ponajprije su, već sredinom šezdesetih godina prošloga stoljeća, potaknuli brzu urbanizaciju tada još malog naselja Sesvete i drugih tadašnjih samostalnih naselja duž ceste Zagreb – Dugo Selo (Brestje, Sesvetska Sela, Kraljevečki Novaki, Kobiljak i Sesvetski Kraljevec), danas stopljenih u jedinstveno urbano naselje Sesvete, u kojemu živi 75% stanovnika ove četvrti. Sličan proces u zadnjih se petnaestak godina ubrzano odvija i duž cesta Sesvete – Sv. Izvan Zelina i Sesvete – Kašina. Zahvaljujući tim promjenama broj stanovnika na prostoru Gradske četvrti utrostručio se tijekom manje od četiri desetljeća.

Za većinu građana Zagreba Sesvete ponajprije predstavljaju prometno zagušeni istočni ulaz u grad u koji se, iz dana u dan, slijeva sve gušći cestovni promet s područja cijele sjeverne i istočne Hrvatske.