5. Mjesni odbor Centar
Gradske četvrti

5. Mjesni odbor Centar

Sjedište: Sesvete, Karlovačka ulica 2/I
telefon: 200 12 36

e-pošta: mo_centar@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 37,37 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.196