42. Mjesni odbor Šimunčevec
Gradske četvrti

42. Mjesni odbor Šimunčevec

Sjedište: Šimunčevec, Šimunčevečka ulica 12b;
telefon:

e-pošta: mo_simuncevec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 200,33 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 271