4. Mjesni odbor Budenec
Gradske četvrti

4. Mjesni odbor Budenec

Sjedište: Budenec, Budenečka cesta 20a;
telefon:

e-pošta: mo_budenec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 285,07 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 336