31. Mjesni odbor Planina Gornja
Gradske četvrti

31. Mjesni odbor Planina Gornja

Sjedište: Planina Gornja, Sesvetska ulica 19;
telefon: 2055-481

e-pošta: mo_planina.gornja@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 681,81 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 247