3. Mjesni odbor Blaguša
Gradske četvrti

3. Mjesni odbor Blaguša

Sjedište: Blaguša, Blaguška ulica 63;
telefon:

e-pošta: mo_blagusa@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 586,25 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 598