29. Mjesni odbor Paruževina
Gradske četvrti

29. Mjesni odbor Paruževina

Sjedište: Paruževina, Paruževinska cesta 34;
telefon:

e-pošta: mo_paruzevina@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 375,38 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 603