26. Mjesni odbor Moravče
Gradske četvrti

26. Mjesni odbor Moravče

Sjedište: Moravče, Prigorska ulica 80;
telefon: 2042-495

e-pošta: mo_moravce@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 695,36 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 670