24. Mjesni odbor Luka
Gradske četvrti

24. Mjesni odbor Luka

Sjedište: Sesvete, Ulica Milke Trnine 4;
telefon: 2008-349

e-pošta: mo_luka@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 37,45 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.056