23. Mjesni odbor Kučilovina
Gradske četvrti

23. Mjesni odbor Kučilovina

Sjedište: Kučilovina, Kučilovečka cesta 52;
telefon: 2044-792

e-pošta: mo_kucilovina@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.
 

Površina: 248,69 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 228