22. Mjesni odbor Kraljevečki Novaki
Gradske četvrti

22. Mjesni odbor Kraljevečki Novaki

Sjedište: Sesvete, Mesci 24;
telefon:

e-pošta: mo_k.novaki@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 167,23 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.223