2. Mjesni odbor Belovar
Gradske četvrti

2. Mjesni odbor Belovar

Sjedište: Belovar, Varaždinska ulica 47;
telefon:

e-pošta: mo_belovar@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 601,95 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 457