19. Mjesni odbor Kašina
Gradske četvrti

19. Mjesni odbor Kašina

Sjedište: Kašina, Cesta Ivana Mažuranića 47;
telefon: 2055-399

e-pošta: mo_kasina@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 851,46 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.577