18. Mjesni odbor Jesenovec
Gradske četvrti

18. Mjesni odbor Jesenovec

Sjedište: Jesenovec, Jesenovečka cesta 31;
telefon: 2042-429

e-pošta: mo_jasenovec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 276,78 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 435