17. Mjesni odbor Jelkovec
Gradske četvrti

17. Mjesni odbor Jelkovec

Sjedište: Sesvete, Filipovićeva ulica 2;
telefon: 2045-526

e-pošta: mo_jelkovec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 252,1 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.260