12. Mjesni odbor Gajišće
Gradske četvrti

12. Mjesni odbor Gajišće

Sjedište: Sesvete, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11;
telefon:

e-pošta: mo_gajisce@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 266,53 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.756