Kontakti

Ako niste sigurni kome biste točno trebali uputiti svoje pitanje, prijedlog, zahtjev, pritužbu ili inicijativu u vezi s bilo kojom zajedničkom potrebom ili problemom stanovnika Vaše ulice, naselja ili gradske četvrti, možete se obratiti u sjedište Gradske četvrti u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4/II, utorkom od 15:00 do 16:00 sati, izravno ili na telefon 610 16 24 i 610 16 61.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti dežura u sjedištu Gradske četvrti, Trg Dragutina Domjanića 4/II, utorkom od 9:00 do 13:00 sati.