Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
11. kolovoza 2021. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Ljiljani Kahlina, od 12. kolovoza 2021. u Vijeću je zamjenjuje Ozren Tkalčec Krznarić.
Ozren Tkalčec Krznarić
 7. rujna 2022. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, od istog dana dužnost zamjenice člana Vijeća počinje obnašati Doris Brkić.
9. prosinca 2022. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Denisu Lovriću, od 15. prosinca 2022. u Vijeću ga zamjenjuje Tea Pađen Rašidagić.
Marija Brajdić Vuković 9. siječnja 2023. prestaje obnašati dužnost članice Vijeća, 11. siječnja 2023. dužnost zamjenika člana Vijeća, počinje obnašati Viktor Sarić.

Članovi Vijeća su:

DONAT RADAS, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
HRVOJE DOMINIĆ, potpredsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ALJOŠA BOSNAR - HDZ - HSLS - HSU
DORIS BRKIĆ -  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DARKO DUJIĆ - SDP
ŽELIMIR GOLIĆ - ​DP - Zelena lista (od ožujka 2022. nezavisni član Vijeća)
DEJAN KLJAJIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti
TEA PAĐEN RAŠIDAGIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ŽELJKO PERNAR - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANDREA RAIN - SDP
HRVOJE RIBIČIĆ - MOST
VIKTOR SARIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
TENA TARLE - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DOMAGOJ VIDOVIĆ - HDZ - HSLS - HSU
KARLO VRBANAC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad​