Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
11. kolovoza 2021. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Ljiljani Kahlina, od 12. kolovoza 2021. u Vijeću je zamjenjuje Ozren Tkalčec Krznarić.
 
Članovi Vijeća su:

 • DONAT RADAS, predsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • HRVOJE DOMINIĆ, potpredsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ALJOŠA BOSNAR - HDZ - HSLS - HSU
 • MARIJA BRAJDIĆ VUKOVIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DARKO DUJIĆ - SDP
 • ŽELIMIR GOLIĆ - ​DP - Zelena lista (od ožujka 2022. nezavisni član Vijeća)
 • DEJAN KLJAJIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti
 • DENIS LOVRIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ŽELJKO PERNAR - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ANDREA RAIN - SDP
 • HRVOJE RIBIČIĆ - MOST
 • TENA TARLE - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • OZREN TKALČEC KRZNARIĆ -  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DOMAGOJ VIDOVIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • KARLO VRBANAC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
​