Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Anđelku Vučeniku (Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista) i Zoranu Piličiću (HDZ) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Branka Zorić Cindrić i Zdenko Jušić.
Izabranom članu Vijeća Stjepanu Belanoviću 26. siječnja 2019. prestaje mandat zbog smrti. Od 15. veljače 2019. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Hrvoje Ribičić.
Izabrani član Vijeća Aljoša Bosnar 9. listopada 2019. prestaje vršiti dužnost potpredsjednika Vijeća, na 33. sjednici Vijeća održanoj 15. listopada 2019. za potpredsjednika ja izabran Ivan Vukoja.
 
Članovi Vijeća su:

 • DEJAN KLJAJIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • IVAN VUKOJA, potpredsjednik
  NLSŠ – HSLS – HKS
 
 • IVKA BENGEZ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • ALJOŠA BOSNAR
  HDZ
 
 • MARIJA BRAJDIĆ VUKOVIĆ
  Zagreb je naš! - NL – OraH – RF – Za grad
 
 • ŽELJKO DRNIKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MIRKO HRGOVIĆ
  SDP – HNS
 
 • MIHAELA IVŠIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS – HKS
 
 • ZDENKO JUŠIĆ
  HDZ
 
 • MIRJANA MARIĆ
  SDP - HNS
 
 • DUBRAVKO PEROŠ
  SDP – HNS
 
 • HRVOJE RIBIČIĆ
  MOST
 
 • ŽELIMIR SCHAUER
  Živi zid
   
 • IVAN TURKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • BRANKA ZORIĆ CINDRIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista