Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2021. (
Službeni glasnik Grada Zagreba 7/21. 11/21, 13/21, 16/21)