Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2023. (
Službeni glasnik Grada Zagreba 9/23, 15/23, 27/23)