Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/20)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsused - Vrapče u 2020. (
Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20, 24/20)