Osnovni podaci

Sjedište
Područni ured Gradske uprave Susedgrad,
10090 Zagreb, Sigetje 2;
telefon: 658 58 68;
telefaks: 658 58 69;
e-mail: podsused-vrapce@zagreb.hr


 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća najzapadniji dio područja grada Zagreba. Na istoku i jugu graniči s gradskim četvrtima Črnomerec, Stenjevec i Novi Zagreb – zapad, na jugozapadu, na Savi, s općinom Sv. Nedelja, a na zapadu, na rijeci Krapini, s gradom Zaprešićem.


Površina

3618,76 ha (36,188 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.


- ukupan broj: 42.360 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 39 godina
- gustoća naseljenosti: 1.175 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 14.108
- broj stanova: 15.378
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 45.759 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 16.781
- broj stanova: 19.958


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 44.910 stalnih stanovnika
 

 

Osnovna obilježja prostora i urbanitetaPodsused–Vrapče zapadna su vrata grada Zagreba. Stoga je identitet ove četvrti ponajprije povezan s prometnicama što, pružajući se u smjeru istok-zapad, vode prema središtu grada: Alejom Bologne, Samoborskom cestom, Ilicom, Karažnikom i Bolničkom ulicom. Na smjeru sjever-jug, pak, svojim se značenjem ističu: Vrapčanska, Gospodska, Dubravica i Zelena magistrala.

Južni, veći dio prostora Četvrti, urbaniziran je, a brdski, sjeverni dio, zadržao je poneka ruralna obilježja.