6. Mjesni odbor Stenjevec - sjever

Sjedište: Zagreb, Crnojezerska ulica 20;
telefon: 6382-101

e-pošta: mo_stenjevec.sjever@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Podsused - Vrapče, Sigetje 2, 10090 Zagreb. 

 

Površina: 63,28 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 6.557