3. Mjesni odbor Gornji Stenjevec

Sjedište: Zagreb, Dubravica 109a;
telefon: 347 32 63

e-pošta: mo_g.stenjevec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Podsused - Vrapče, Sigetje 2, 10090 Zagreb. 

 

Površina: 468,48 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 3.460