Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Podsljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/23).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista. 
Vijeće je konstituirano 07. srpnja 2021.
24. ožujka 2022. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Mirni Vargi, od 1. travnja 2022. u Vijeću je zamjenjuje Anita Matković.

Članovi Vijeća su:

KREŠIMIR KOMPESAK, predsjednik
Kandidacijska lista grupe birač
PERO SEMREN, potpredsjednik
HDZ - HSLS - HSU
DRAGO BORAS - Domovinski pokret - Zelena lista
IVAN LACO - ​HDZ - HSLS - HSU
LUKA MALOČA - ​Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANITA MATKOVIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
TIHOMIR MILOVAC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
DAMIR PAVLEK - ​365 Stranka rada i solidarnosti
SNJEŽANA PUNJEK - ​Kandidacijska lista grupe birača
REANA SENJKOVIĆ SVRČIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANA VEČERIN NOVAKOVIĆ - Kandidacijska lista grupe birača