Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Podsljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 07. srpnja 2021.
 

Članovi Vijeća su:

 • KREŠIMIR KOMPESAK, predsjednik
            Kandidacijska lista grupe birač
 • PERO SEMREN, potpredsjednik
            HDZ - HSLS - HSU
 • IVAN LACO - ​HDZ - HSLS - HSU
 • LUKA MALOČA - ​Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
 • TIHOMIR MILOVAC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
 • DAMIR PAVLEK - ​365 Stranka rada i solidarnosti  
 • SNJEŽANA PUNJEK - ​Kandidacijska lista grupe birača    
 • PERO SEMREN - ​HDZ - HSLS - HSU  
 • REANA SENJKOVIĆ SVRČIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
 • MIRNA VARGA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
 • ANA VEČERIN NOVAKOVIĆ - Kandidacijska lista grupe birača