Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Podsljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Izabranom članu Vijeća Nevenu Tučkaru (HDZ) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Pero Semren.
15. siječnja 2020. zbog smrti prestaje mandat članu Vijeća Zlatku Večerini, 28. siječnja 2020. Ivan Mihovec započinje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
Željko Sačić 2. listopada 2020. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, 26. listopada 2020. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Ana Marija Večerin.

 
Članovi Vijeća su:

 • KREŠIMIR KOMPESAK, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • NENAD CEBIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • IVAN MIHOVEC
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • DANIJEL JAGUŠT
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)
 
 • ZDRAVKO JAMBREŠIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MARIO JURIN, mag. ing. traff.
  KLGB nositelja liste Marija Jurina (postao je član stranke HDZ)
 
 • SNJEŽANA PUNJEK
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
   
 • PERO SEMREN
  HDZ
 
 • doc. dr. sc. EMIL TAFRA
  SDP - HNS
 
 • DRAGO TOPOLOVEC
  KLGB nositelja liste Drage Topolovca (postao član Stranke rada i solidarnosti)
 
 • ANA MARIJA VEČERIN
  KLGB nositelja liste Željka Sačića