Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Podsljeme u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/20)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsljeme u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 24/20, 24/20 (KLASA: 026-02/20-001/173), 26/20, 35/20)