Osnovni podaci

Prvotni naziv ove gradske četvrti glasio je: Gradska četvrt Podsljeme (Šestine - Gračani - Markuševec). Taj je naziv promijenjen u sadašnji odlukom Gradske skupštine u listopadu 2005.


Sjedište

Šestinski trg 10, 10000 Zagreb;
telefon: 5563 705,
telefaks: 4637 706;
e-mail: podsljeme@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća najsjeverniji dio područja grada Zagreba, s južne strane omeđen gradskim četvrtima Maksimir i Gornji grad - Medveščak, sa zapadne strane Gradskom četvrti Črnomerec, a s istočne strane Gradskom četvrti Gornja Dubrava. Sjeverna granica proteže se samim hrptom Medvednice, odnosno granicom Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.


Površina

5.944,48 ha (59,445 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 17.744 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 39,6 godina
- gustoća naseljenosti: 295 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 5.600
- broj stanova: 6.734

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 19.165 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 6.591
- broj stanova: 8.810

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

Čak 90% prostora ove gradske četvrti nalazi se na području Parka prirode Medvednica. Prostorom dominira zelenilo šume i smeđa boja terena, uglavnom laporasta sastava. Uskim usjecima niz šumovitu južnu gorsku stranu teku mnogobrojni potoci: Vidovec, Bidrovec, Trnava, Deščevec, Mrzljak, Štefanovec, Klinovec, Bliznec, Gračanski potok, Kuniščak, Kraljevec, Gračanski Ribnjak...

Nastanjeni su samo niži gorski obronci.