Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Katarini Bilić, Jozi Juriću i Marku Mariću (Stranka rada i solidarnosti) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Silvija Ormož, Nikola Dragičević i Marinko Blažević.
Na 2. sjednici, održanoj 13. srpnja 2017., Vijeće je utvrdilo mirovanje mandata članici Silviji Ormož(Stranka rada i solidarnosti) a u Vijeću je zamjenjuje Neven Peša.
Izabranoj članici Vijeća Antoniji Jurić mandat miruje od 31. siječnja 2018., a od 20. veljače u Vijeću je zamjenjuje Dragana Milašinović.

Neven Peša podnio je ostavku i prestao obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća 12. travnja 2019.

Članovi Vijeća su:

 • DRAGAN VUČIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • MARIO ŽUPAN, potpredsjednik
  HDZ 
 • BORIS BLAŽEKOVIĆ
  SDP – HNS – Naprijed Hrvatska! 
 • MARINKO BLAŽEVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti 
 • BRANKO CINDRO
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS 
 • ZDRAVKO ČABRAJA
  Stranka rada i solidarnosti 
 • MARIJAN ĆUŽIĆ
  HDZ 
 • NIKOLA DRAGIČEVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti 
 • VESNA HUMIĆ
  HDZ 
 • SANJA MARKEK
  Stranka rada i solidarnosti 
 • DRAGANA MILAŠINOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti   
 • GORDANA PEJIĆ ANIĆ
  SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!  
 • RENATA PETRIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS 
 • DARKO STOŠIĆ
  Zagreb je naš! – NL – OraH – RF – Za grad 
 • IVAN ŠIKIĆ
  Stranka rada i solidarnosti 
 • DAMIR TABAKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti 
 • RADENKO TOMIĆ
  SDP – HNS – Naprijed Hrvatska! (od 24. kolovoza 2018. član je Stranke rada i solidarnosti)
 • ANDREA ZIRDUM
  SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!