Osnovni podaci

Sjedište

Područni ured Gradske uprave Peščenica,
Zapoljska 1, 10000 Zagreb;
telefon: 610 02 41 i 610 02 44;
telefaks: 610 02 45;
e-mail: pescenica-zitnjak@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća jugoistočni dio grada Zagreba i samostalno naselje Ivanja Reka. Na sjeveroistoku je Slavonska avenija dijeli od gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Na istoku graniči s područjem Zagrebačke županije, na jugozapadu, na Savi, s Gradskom četvrti Novi Zagreb - istok, a na zapadu, na Heinzelovoj ulici, s Gradskom četvrti Trnje. Njezin sjeverozapadni, urbani dio - područje Peščenice - proteže se sve do Zvonimirove ulice i graniči s područjima Donjega grada i Maksimira.


Površina

3529,55 ha (35,296 km²)Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 58.283 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 38,4 godine
- gustoća naseljenosti: 1.651 stanovnik/km²
- broj kućanstava: 20.573
- broj stanova: 22.899

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 56.487 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 21.628
- broj stanova: 26.711

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

Čak tri četvrtine izrazito nizinskog područja Četvrti prostire se između Slavonske avenije na sjeveru i rijeke Save na jugu. To je Žitnjak, “trbuh grada Zagreba”, tradicionalno poljodjelsko područje na kojem se i danas većina starosjedilaca bavi povrtlarstvom.

Na Žitnjaku, u predjelu Savica Šanci, smjestila se skupina manjih jezera, ostataka nekadašnjih savskih rukavaca i šljunčara, na ukupnoj površini od 131,05 ha, koja predstavlja jedinstven kompleks vodnoga i parkovno-šumskog, od 1991. zaštićenog krajolika, s izdvojenim zoološkim rezervatom. U tom “ribičkom raju” svoje je stanište našlo više od 150 vrsta ptica, među kojima su 53 vrste močvarica.

U ovom su dijelu grada smještena i dva značajna vodocrpilišta: Sašnjak u peščeničkom i Petruševec u žitnjačkom dijelu Četvrti. Na ovom potonjem grade se novi bunari pa bi ono uskoro trebalo postati najvećim gradskim vodocrpilištem.

Većina stanovnika Četvrti stanuje na Peščenici, urbaniziranom prostoru koji, posebice svojim najsjevernijim dijelom, pripada širem gradskom središtu.