8. Mjesni odbor Kozari Bok

Sjedište: IX. Kozari Bok odvojak 11
Telefon: 01/2407172
E-mail: mo_kozari.bok@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak,Zapoljska 1/I, 10 000 Zagreb.


Površina: 223,76ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.:1.593

 
Pravila Mjesnog odbora Kozari Bok (Izmjene: 6. lipnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Barišić Joso
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Kozari Bok predsjednik
Štavlić Josipa
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Kozari Bok potpredsjednica
Benusi Dorja
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Kozari Bok član
Sertić Mladen
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Kozari Bok član
Vuksan Marijan
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Kozari Bok član