Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Ivanja Reka.
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2021.
26. siječnja 2022. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Valentinu Topolovcu, od 10. veljače 2022. u Vijeću ga zamjenjuje Jure Barišić.

Članovi Vijeća su:
 
DAMIR RANEC, predsjednik
365 Stranka rada i solidarnosti
JOSIP ŠKORO, potpredsjednik
HDZ - HSLS - HSU
JURE BARIŠIĆ ​- 365 Stranka rada i solidarnosti
MARIO ŠOŠTARIĆ ​- SDP
IVICA ŽUGEC ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad