10. Mjesni odbor Peščenica

Sjedište: Ulica Petra Petrovića Njegoša 10
Telefon: 01/2322611
E-mail: mo_pescenica@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak,Zapoljska 1/I, 10 000 Zagreb.


Površina: 50,33ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 5.684

 
Pravila Mjesnog odbora Peščenica

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Šantić Nina
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Peščenica predsjednica
Bajzek Osman Vlatka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Peščenica potpredsjednica
Balenović Sanja
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Peščenica član
Ferenčak Višnja
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Peščenica član
Hendija Tomislav
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Peščenica član
Joketović Dean
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Peščenica član
Kršnjavi Goran
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Peščenica član