Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/18). 

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Božidaru Borojeviću (Stranka rada i solidarnosti) i Tomislavu Kolediću (SDP – HNS) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Petra Petrović i Zoran Kljajić.

Na 2. sjednici, 10. srpnja 2017., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Vijeća Miroslava Dukića i na tu dužnost izabralo Željka Fiolića.

Na 24. sjednici, 19. ožujka 2019., Željko Fiolić razriješen je dužnosti potpredsjednika Vijeća, a na tu dužnost izabran je Dražen Hrkač.

Dana 26. lipnja 2019. prestaje mirovanje mandata izabranom članu Vijeća Tomislavu Kolediću, a Zoran Kljajić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.

Članovi Vijeća su:

 • JADRANKO BATURIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • DRAŽEN HRKAČ, potpredsjednik
  HDZ
 • MIROSLAV DUKIĆ
  SDP – HNS
 • ŽELJKO FIOLIĆ
  HDZ
 • IVAN FIOLIĆ FIO
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 • JOSIP HREN
  NLSŠ – HSLS
 • IVAN JURKOVIĆ
  SDP – HNS (od 9. lipnja 2017. nije član HNS-a, nezavisni vijećnik)
 • DAMIR KARASMAN
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • TOMISLAV KOLEDIĆ
  SDP – HNS (od prosinca 2019. član Stranke rada i solidarnosti)
 • MIJO KRIŠTIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti (od 1. listopada 2018. nezavisan)
 • SLAVKO KVASINA
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • JANJA MITIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • MIRJANA MUŠKINJA
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 • MARINKO PERIĆ
  HDZ
 • PETRA PETROVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • JELENA SIGURNJAK
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • VLADIMIR TUĐA
  NLSŠ – HSLS (od siječnja 2018. član Stranke rada i solidarnosti)
 • NIKOLA TUŠKAN
  HDZ
 • DAMJAN VUCELIĆ
  Živi zid