Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22). 
Na temelju rezultata izbora održanih 16 svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2021.
5. travnja 2022. započinje mirovanje mandata potpredsjedniku i članu Vijeća Branku Kolariću, u Vijeću ga zamjenjuje Nebojša Aleksić.
Na 13. sjednici Vijeća održanoj 20. travnja 2022. za potpredsjednika Vijeća je izabran Nebojša Aleksić.
5. siječnja 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Draženu Hrkaču, od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Antonija Planinić.
14. ožujka 2023. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Luciji Rebrović (Šekoranja), od 15. ožujka 2023. u Vijeću je zamjenjuje Ivan Navračić.
25. kolovoza 2023. prestaje mirovanje mandata izabranom članu Vijeća Draženu Hrkaču, Antonija Planinić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
Na 32. sjednici Vijeća održanoj 2. listopada 2023. dotadašnji predsjednik Tomislav Vukoja razriješen je dužnosti, istog dana za predsjednika Vijeća je izabran Dražen Hrkač.
Na 32. sjednici Vijeća održanoj 2. listopada 2023. dotadašnji potpredsjednik Nebojša Aleksić razriješen je dužnosti, istog dana za potpredsjednika Vijeća je izabran Božidar Borojević.
Goran Čop 5. siječnja 2024. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, 25. siječnja 2024. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obavljati Mario Savović.

Članovi Vijeća su:

 • DRAŽEN HRKAČ, predsjednik
  HDZ - HSLS - HSU
 • BOŽIDAR BOROJEVIĆ, potpredsjednik
  "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • NEBOJŠA ALEKSIĆ - SDP
 • JADRANKO BATURIĆ - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • MARIO SAVOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • ZDENKO GRŽINMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG (od 1. siječnja 2022. nezavisni član Vijeća)
 • MATEJ JURČIĆ - SDP
 • DAMIR KARASMAN - DP - Zelena lista
 • MARTIN LUKIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • SLAVEN NUJIĆ - DP - Zelena lista (od listopada 2022. nezavisni član Vijeća)
 • GORDANA PASANECMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • DENIS PATAFTAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • MARKO PERIŠA - HDZ - HSLS - HSU
 • IVAN NAVRAČIĆ - Vesna Škare Ožbolt- NL
 • ANDREJ RORA - HDZ - HSLS - HSU
 • IGOR SUŠECMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • NORMA TRKOVNIKMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG
 • DINO VARGEK - MOST (od 26. listopada 2023. nezavisni član Vijeća)
 • TOMISLAV VUKOJA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD - NLZG