2. Mjesni odbor Botinec

Sjedište: Ulica Bašćanske ploče 5
Telefon: 01/6546071
E-mail: mo_botinec@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad,Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb.


Površina: 533,47ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 3.989
 


Pravila Mjesnog odbora Botinec (Izmjene: 3. srpnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Čop Goran
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Botinec predsjednik
Gruić Jozefina
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Botinec potpredsjednica
Mamić Slavko
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Botinec član
Marušić Tibor
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Botinec član
Muža Boris
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Botinec član
Pavlić Ivan
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Botinec član
Pavlić Martina
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Botinec član